Øygard ungdomskole | Foto: Steinar Omland, Multiconsult

Øygard ungdomsskole

Rehabilitering og nybygg

Bygget er delvis nybygg og delvis total renovering av eksisterende. Bygget er i 3 etasjer med åpen mediatak over 2. etasje.

Konstruksjoner i nybygget er i hovedsak stål/hulldekke elementer og store fasader i glass- og aluminiumsprofiler.

Våre tjenester

  • Prosjektering flere fag
  • Prosjekteringsledelse
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Beskrivelser
  • Tegninger
  • Kostnadsberegninger
  • Oppfølging under bygging