Tønsbergprosjektet

Byggetrinn syv på Tønsberg sykehus

08-11-2017

Nordlandsykehuset

Nybygg, rehabilitering og ombygging

07-11-2017

Nye Ahus

Akershus Universitetssykehus

Vegårshei bo- og omsorgssenter

Sykehjem, demens- og dagsenter, sansehager

29-03-2017

Kragerø sykehus

Flerfaglig tilstandsanalyse

06-02-2017

Forskningsparken Tromsø

Kontorbygg - Byggetrinn 3

14-09-2016

Tomtealternativ nytt sykehjem Trofors

Egnethetsvurdering og ROS-analyse

15-04-2016

Wilberg Atrium

Kontor- og handelsbygg

17-12-2015

Stryn omsorgssenter

Nybygg og Ombygging

Tysnes omsorgssenter

Sykehjem og omsorgsboliger

3D modell og visualisering av Tysnes omsorgssenter | Illustrasjon: Tysnes kommune