Løvåsen Sykehjem

Bergen kommune har oppført et sykehjem i Fyllingsdalen på tidligere Løvås gård. Sykehjemmet er bygget i 5 etasjer.

17-12-2015

Løvåsen sykehjem | Foto: Og Arkitekter AS
Fyllingsdalen sykehjem

Rehabilitering/nybygg

Bygg og eiendom, sykehjem, multiconsult
Haukeland Sykehus – Strålebunker 6

Rehabilitering av strålebunker 6 ved Haukeland Sykehus

Haukeland Universitetsykehus | Foto: Nordlys.no
Kleppetunet II

Nytt sykehjem

sykehjem, bygg og eiendom, multiconsult
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ny nødstrømsforsyning

16-12-2015

Oversiktsbilde Haraldsplass | Foto: Haraldsplass
Haukeland Universitetsykehus – Nødstrømsanlegg

Etablering av to nye høyspent nødstrømsringer for Haukeland Sykehus.

haugeland, nødstrøm, bygg og eiendom, multiconsult, bergen
Haukeland Universitetsykehus – Dagkirurgi-Thoraxkirurgi

Ombygging sentralblokken - Dagkirurgi-Thoraxkirurgi

Haukeland Universitetsykehus | Foto: Nordlys.no
OUS Ullevål Auditorier

Oslo Universitetssykehus Ullevål - Auditorier, Laboratoriebygning 25

15-12-2015

Rødt auditorium | Foto: Multiconsult
OUS HF – Forskningslaboratorium 25

Kjemikaliehåndteringsanlegg

08-12-2015

Fasade Bygg 25 Ullevål
OUS HF – Forskningslaboratorium 25

Forskningslaboratorium MR