OUS HF – Forskningslaboratorium 07

Kirurgisk bygning

08-12-2015

Straitunet omsorgssenter

Grøntanlegg og sansehager

01-12-2015

Pasienthotell UNN

Totalentreprise

16-02-2015

UNN344x222
Sunnaas Sykehus HF

Nytt tverrbygg, masterplan, utomhusprosjekt, ombygging Bygg H

05-02-2015

Sunnaas_344222
Campus Ås – Samlokaliseringsprosjektet

Samlokalisering av Veterinærinstituttet (VI) og Veterinærhøgskolen (NVH) ved NBMU på Ås

06-06-2014

BIM-modell Campus Ås | Ill.: PG Campus Ås
Ladegården Sykehjem

Ombygging

02-06-2014

Ladegården sykehjem
Lokalmedisinsk senter

Region vest

Sandviken sykehus

Bygg 209 | Psykiatrisk sykehus

Sandviken sykehus