Områderegulering Fjordbyen

Multiconsult gjennomfører i samarbeide med LINK Arkitektur og WSP oppdrag med områderegulering for Fjordbyen på Lierstranda, og detaljregulering for Gilhusbukta øst i Fjordbyen.

03-03-2022

Solborg PU-boliger

I forbindelse med byggingen av et bofellesskap på Solborg skal det opparbeides et utomhusanlegg, hovedsakelig på vestsiden av bygget. Tomten ligger omkranset av skoler,…

27-02-2020

Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin, barnehabilitering og psykiatri. Det nye sykehuset er…

17-01-2020

Nytt Drammen Sykehus – prosjektering

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.…

07-10-2019

Ny fløy Østsiden sykehjem fase II

Fredrikstad kommune utvider Østsiden sykehjem med en ny fløy med 48 plasser fordelt på 6 avdelinger inklusive areal for ansatte, samt omgjøring av eksisterende…

19-11-2018

Moer sykehjem, byggetrinn I

Forprosjekt og totalentrepriseforespørsel

07-11-2018

Bergheim bo- og aktivitetssenter

Prosjektering nye sykehjemsplasser for demente

12-10-2018

Radiumhospitalet

Nytt klinikkbygg

17-01-2018

Rosendalstunet

Tilbygg omsorgssenter

22-11-2017

Nytt Vestre Viken sykehus

Konseptfase med skisseprosjekt

09-11-2017