1/2

Ny fløy Østsiden sykehjem | Illustrasjon: Plus Arkitektur/Fredrikstad kommune

2/2

Ny fløy Østsiden sykehjem | Illustrasjon: Plus Arkitektur/Fredrikstad kommune

Ny fløy Østsiden sykehjem fase II

Fredrikstad kommune utvider Østsiden sykehjem med en ny fløy med 48 plasser fordelt på 6 avdelinger inklusive areal for ansatte, samt omgjøring av eksisterende inngangsparti og gangareal mot ny fløy. Prosjektet ferdigstilles høsten 2019. Det etableres også en ressursenhet med kontorer i samme bygg.

Byggherre er Fredrikstad kommune ved Regulering og Teknisk Drift. Bygget fremstår med gode byggetekniske løsninger som gir lave drift- og vedlikeholdskostnader. Det benyttes materialer med god holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har tilbudt erfarne prosjekt- og byggeledere, inkludert rollene byggherreombud, ITB-koordinator og SHA-koordinator for ny fløy på Østsiden sykehjem. Våre faglig oppdaterte medarbeidere sørget for god leveranse av oppdraget for Fredrikstad kommune.

Underveis i prosjektet har rådgiverteamet tilstrebet en mest mulig tett og løpende dialog med både byggherre og utførende entreprenør. Multiconsults erfaring innen de leverte tjenestene kom oppdragsgiver/Fredrikstad kommune til gode ved samhandling både internt i rådgiverteamet, med byggherreorganisasjonen, og med de øvrige aktørene involvert ved utførelsen.

Våre tjenester i oppdraget

  • Byggherreombud (BHO)
  • SHA-koordinator prosjektering
  • SHA-koordinator utførelse
  • ITB-koordinator