1/2

Amfitrappen tar opp høydeforskjellen. Regnbedet funger som en skånsom vegetasjonsskjerm mellom de private terrassene og fellesarealet. | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Utomhusplan som viser de ulike oppholdssonene, regnbed, amfitrapp og rampen mellom Solborgveien og Astraveien. | Illustrasjon: Multiconsult

Solborg PU-boliger

I forbindelse med byggingen av et bofellesskap på Solborg skal det opparbeides et utomhusanlegg, hovedsakelig på vestsiden av bygget. Tomten ligger omkranset av skoler, en kirke og eneboliger, og ligger i nærheten til Mosvatnet og andre grøntområder på Tjensvoll i Stavanger. Utbygger er Stavanger boligbygg.

Uteoppholdsarealene skal ha en grønn karakter med kapasitet til å håndtere overvann lokalt. Det skal være sosiale møteplasser med ulik skala og karakter, samtidig som området skal fungere som en viktig gang- og sykkelforbindelse mellom Solborgveien og Astraveien.

Total høydeforskjell fra sør til nord er ca. 3 m. Høyder på utearealet skal være tilpasset tilgrensende terreng og det nye bygget.

Løsning av oppdrag

Det er lagt til rette for ulike oppholdssoner i utearealet hvor en kan få med seg sesongendringene; med fargeendringer både i regnbed og ellers i det kuperte terrenget. Plantekombinasjonene tiltrekker seg mennesker og inviterer til opphold på terrassene og i amfitrappen.

Grusstien mellom Astraveien og felles oppholdsareal har fall på ca. 6,5%. Amfitrappen i cortenstål tar opp høydeforskjellen mellom øvre og nedre grussti. Regnbedet langs bygningen funger som en flomvei og som en skånsom vegetasjonsskjerm mellom de private terrassene og fellesarealet.

Beplantningen består av en kombinasjon av trær, busker, stauder og blomstermatte som sammen skaper et åpent og naturlig landskap med variasjon og dybde.

Våre tjenester

  • Landskapsplan inkl. planteplan
  • Funksjonsbeskrivelse
  • Kostnadsoverslag
  • Utregning
  • Blågrønn faktor