Byggetrinn 3 i midten | Foto: Barlindhaug Utbygging AS

Forskningsparken Tromsø

Kontorbygg - Byggetrinn 3

Kontorbygg i 4 etasjer med cellekontorer, landskap og laboratorier. Bygget fremstår som et utviklingssenter for bioteknologi med flere leietakere. Bygget er forbundet med byggetrinn 1 og 2 via gangbro (til bt 1) og kulvert på og under bakkenivå (til bt 2).

Bygget er fundamentert til fjell. Fundamenter, kjelleryttervegger mot terreng, trappeog heissjakter, som fungerer som avstivende elementer, er utført i plasstøpt betong. Bærende konstruksjoner for øvrig består hovedsakelig av prefabrikkerte betongelementer (hulldekker) opplagt på stål-bjelker og -søyler. I tillegg er det en del stålkonstruksjoner knyttet til bæring av ventilasjonsrom på tak og for avstivning av glassfasader.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for alle fagområder som inngår. Arbeidet er løst ved samarbeid mellom kontorene i Alta og Tromsø. I og med at bygging og prosjektering tidvis har gått parallelt, har dette stilt store krav både til det tverrfaglige samarbeidet internt i prosjekteringsgruppen og til samarbeidet med totalentreprenøren (Barlindhaug Utbygging AS).

Hele prosjektet er modellert i 3D.

Multiconsult (i form av det oppkjøpte firmaet Barlindhaug Consult AS) har også utført byggeteknikken på byggetrinn 1 (1994) og 2 (2003). Multiconsult er også engasjert som byggeteknisk rådgiver for byggetrinn 4 som nå er under planlegging (byggestart høst 2014).

Våre tjenester

  • Deltatt i utarbeidelsen av forenklet forprosjekt for totalentrentreprenøren (Barlindhaug Utbygging AS)
  • Generell rådgivning og detaljprosjektering for alle involverte fagområder
  • Bistand i forbindelse med oppfølging på byggeplass