Bygg og Eiendom, Multiconsult, fredrikstad, nybygg

Fasade sett fra nord/vest | Foto: Tove Lauluten

Wilberg Atrium

Kontor- og handelsbygg

Wilberg Atrium er oppført som et kontor- og handelsbygg sentralt plassert ved RV 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Bygget består av totalt 4 etasjer, samt P-kjeller fordelt på ca. 6000m2.

I 1. etasje finner man et moderne dyrehospital med skreddersydde og fremtidsrettede løsninger rettet mot lokalets bruk og funksjon. Oppover i 2. – 4. etasje finner man flere funksjonelle og moderne kontorlandskap med bla. sonestyring av belysning og ventilasjon, samt heldekkende solavskjerming for minimale kjølekostnader ved sommerhalvåret.

Wilberg Atrium er bygd iht. miljøstandarden BREEAM (Very good) og i energiklasse A.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført all prosjektering for de tekniske installasjoner i tett samarbeid med leverandører. Oppdraget hadde oppstart 1. kvartal 2013 og ferdigstilt sommeren 2014.

God kommunikasjon mot arkitekt og byggherre for utarbeidelse av sjakter, føringsveier, samt tekniske rom er å anse som en viktig suksessfaktor. Det ble utført jevnlige tverrfaglige kollisjonskontroller internt og mot arkitekt for kvalitetssikring av valgte løsninger.

Prosjektet er modellert og detaljert i Autodesk Autoacad og utvekslingsformatet forgikk over IFC, samt DWG.

Våre tjenester

  • Rådgiving
  • Prosjektering
  • Oppfølging