Mills fabrikk

3D illustrasjon av Mills fabrikk i Fredrikstad | 3D: Multiconsult

Mills Restrukturering

Flytting av majones- og kaviarproduksjonen til Fredrikstad

Samlokalisering av majonesproduksjon fra Oslo og kaviarproduksjon fra Trondheim med eksisterende margarinfabrikk i Fredrikstad. Prosjektet omfatter produksjonsarealer, tekniske rom og anlegg, laboratorier, garderober, lager, etc. Nybygg som utvidelse av eksisterende produksjonsbygg og senere åpning/ fjerning av vegg under full produksjon samtidig som man ivaretok krav til ren produksjon.

Prosjektet har resultert i en effektiv, samlet enhet med store synergieffekter både med tanke på bemanning, arealbruk, felles råvarer, forenklet logistikk, med mer. Multiconsult var engasjert med utvikling av fabrikkonsept/løsning i samarbeid med Mills, prosjekteringsledelse, prosjektering alle fagdisipliner, kontrahering bygg og støttesystemer, byggeledelse og kvalitetssikring av hele prosjektet både i forhold til Mills egne aktiviteter og Multiconsults prosjektaktiviteter.

Løsning av oppdraget

Prosessdriver ved utvikling av konsept sammen med Mills, og videre gjennom forprosjekt. Detaljprosjektering tverrfaglig i tett samarbeid med Mills. Forespørsel evaluering og kontrahering av 27 byggherrestyrte delentrepriser (valgt ut i fra markedssituasjon). Byggeleder for infrastruktur og bygg. Kvalitetssikring av Mills aktiviteter og organisasjon og Multiconsult i forhold til prosjektets måloppnåelse

Våre tjenester

  • Utvikling av fabrikk-konsept
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering alle fag inklusive arkitekt (Astrup og Hellern)
  • Brannrådgiving
  • Kontrahering
  • Byggeledelse
  • Kvalitetssikring