Mills Duplex – Tilbygg Næringsmiddelindustri | 3D-illustrasjon: Arkitektene Astrup og Hellern

Mills Duplex – Tilbygg Næringsmiddelindustri | 3D-illustrasjon: Arkitektene Astrup og Hellern

Mills Duplex

Tilbygg næringsmiddelindustri

Samlokalisering av majonesproduksjon fra Oslo og kaviarproduksjon fra Trondheim med eksisterende margarinfabrikk i Fredrikstad. Prosjektet omfatter produksjonsarealer, tekniske rom og anlegg, laboratorier, garderober, lager med kjøle og fryserom. Nybygg som utvidelse av eksisterende produksjonsbygg og senere åpning/ fjerning av vegg under full produksjon samtidig som man ivaretok krav til ren produksjon.

Prosjektet har resultert i en effektiv, samlet enhet med store synergieffekter både med tanke på bemanning, arealbruk, felles råvarer, forenklet logistikk, med mer. Multiconsult var engasjert med utvikling av fabrikkonsept/løsning i samarbeid med Mills, prosjekteringsledelse, prosjektering alle fagdisipliner, kontrahering bygg og støttesystemer, byggeledelse og kvalitetssikring av hele prosjektet både i forhold til Mills egne aktiviteter og Multiconsults prosjektaktiviteter.

Løsning av oppdraget

Prosessdriver ved utvikling av konsept sammen med Mills, og videre gjennom forprosjekt. Detaljprosjektering tverrfaglig i tett samarbeid med Mills. Forespørsel evaluering og kontrahering av 15 byggherrestyrte delentrepriser (valgt ut i fra markedssituasjon).

Tiltaket er satt i tiltaksklasse 2 og 3. Byggeleder for infrastruktur og bygg. Kvalitetssikring av Mills aktiviteter og organisasjon og Multiconsult i forhold til prosjektets måloppnåelse

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Prosjektering innen de ulike fagfeltene
  • Utarbeide beskrivelser
  • Innhente tilbud
  • Evaluere og kontrahere entreprenører.
  • Ansvar for all oppfølging i byggeperioden