Ny kuldesentral | Foto: Multiconsult

Kuldesentral Stabburet

Kjøleanlegg for fabrikk

Orkla Foods fabrikker på Råbekken i Fredrikstad står for matvareproduksjon av ulike kjente Stabburet produkter. Fabrikken åpnet i 1966 og har gjennom snart 50 år gjennomgått vedlikehold og oppgraderinger.

Gjennom prosjektet Ny Kuldesentral har Multiconsult deltatt i utskifting av fabrikkens kjølesystemer. Den nye kuldesentralen fremstår som en moderne sentral med kompressorer og kuldedistribusjon til hele bygningsmassen på ca 45 000 m2.

Multiconsult har deltatt i alle prosjektfasene fra skisseprosjekt til idriftsettelse.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært engasjert for å utvikle prosjektet Ny kuldesentral. Prosjektet har inneholdt alle faser fra skisseprosjekt til oppfølging byggeplass. I tett samarbeid med kunde og ekstern kuldekonsulent har man utviklet et moderne og effektivt anlegg.

Multiconsult har utført konseptvalg og prosjektering for alle fagområder. Gjennom tverrfaglig 3D-modell er alle grensesnitt ivaretatt og formidlet mot kunde og eksterne aktølører.

Industrianlegget har hele tiden vært avhengig av full produksjon. Det har derfor vært et intenst fokus på opprettholdelse av drift gjennom hele anleggsperioden.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt med kostnadsestimat
  • Vurdering av grunnforhold og tomteopparbeidelse
  • Arkitektonisk utforming
  • Løsning av bæresystem
  • Prosjektering av tekniske hjelpesystemer, elektro og ventilasjon
  • Grensesnitt mot eksisterende fabrikk
  • Myndighetshåndtering
  • Oppfølging anleggsperiode