Fv. 714 Barman – Stråmyra

Reguleringsplan og konsekvensutredning inklusiv ny bru over Dolmsundet

26-11-2015

E6 Værnes – Havnekrysset

Vegprosjektering

E6, Stjørdal, Værnes, Havnekrysset, vegprosjektering, rundkjøring, bru, tunnel, multiconsult
Fv. 17 og fv. 720 Kvarving – Sprova – Malm

Kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av ny fv. 17 og fv. 720 i Verran og Steinkjer kommune

E39 Susort i Tysvær

Prosjektere ombygging av veien med ny avkjøring til Kårstø

E39, Susort, Tysvær, ombygging, vei, veg, reguleringsplan, detaljplan, støytiltak, Multiconsult, statens vegvesen
Fv. 44 Skjæringen

Kollektivfelt

24-11-2015

Rv 35/E16 Eggemoen – Olum

Ny og avlastet Rv. 35/ E16

Bru, Randalselva, E16, Eggemoen, Olum, Konsekvensutredning ,Kommunedelplan, Reguleringsplan, detaljplan, Multiconsult
Håkonsgaten og Vestre Torggate

Gateopprustning

03-11-2015

Fv. 76 Målvikhammertunnelen

2650 m rassikringstunnel

27-10-2015

Samferdsel og Infrastruktur, Målvikhammertunnellen, Fv 76, Rassikring, Multiconsult
E8 Langsundforbindelse

Grunnundersøkelser

22-10-2015

Samferdsel og infrastruktur,Langsundet, E8, Reinøya, Ringvassøya, Grunnundersøkelse, Multiconsult
Nedre Kalbakkvei – Tvetenveien

Bedret fremkommelighet for godstrafikk

Samferdsen og infrastruktur, Nedre Kalbakkvei – Tvetenveien, Alnabru, Multiconsult