E16 Overgangsbruer i tre

Skisseprosjekt og forprosjekt

05-11-2014

E18 Riksgrensen – Ørje

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands forbindelsene i transportsystemet i Norge. Prosjektet er en del…

Voss Hyttegrend

Bordalsfeltet

04-11-2014

Veg Sogndal trafostasjon

Rådgivning og prosjektering av tilkomstveg

27-10-2014

E39 Bjørset – Skei

Reguleringsplan og konsekvensutredning (KU)

22-10-2014

E18 Slependen – Drengsrud

Kommunedelplan med KU E18-korridoren i Asker

16-10-2014

Rv 2 Slomarka-Kongsvinger

Prosjektering av anlegg for overvann og drenering for ny riksveg

26-06-2014

Samferdsel prosjekt Rv 2 Slomarka-Kongsvinger 334x222
E134 Vågslid – Liamyrane

Reguleringsplan med mål om en utbedret E134

06-06-2014

Multiconsult Samferdsel vei E134 Vågslid - Liamyrane
Rv 706 Sluppen — Stavne

Kommunedelplan med KU