Sørlandsparken

Ny fire-felts vei

05-06-2014

E6 Skaberud – Kolomoen

Byggeplan veg

Multiconsult Samferdsel Vei
E39 Fjøsangervegen

Reguleringsplan for sykkelkryssing av E39 Fjøsangervegen.

04-06-2014

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Multiconsult fikk som del av en konsulentgruppe med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS og Vianova i oppdrag å utarbeide regulerings-, detalj- og byggeplan for byggetrinn…