Reguleringsplan | Ill.: Multiconsult

E39 Fjøsangervegen

Reguleringsplan for sykkelkryssing av E39 Fjøsangervegen.

Sykkelkryssingen inngår i sykkelhovedrute sør mellom Danmarksplass og Mindemyren i Bergen kommune. Sykkelvegen skal krysse planfritt under E39 i en 90 meter lang kulvert. E39 Fjøsangervegen har i 2012 en trafikkmengde på 44 500 og vil gi store anleggsgjennomføringsmessige utfordringer.

Løsning av oppdraget

Reguleringsplanforslaget ble utarbeidet i samarbeid med Bergen kommune.

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Vegprosjektering
  • Landskapsplaner
  • VA-rammeplan
  • Anleggsgjennomføring