E39, Susort, Tysvær, ombygging, vei, veg, reguleringsplan, detaljplan, støytiltak, Multiconsult, statens vegvesen

1/2

Vei før ombygging | Foto: Multiconsult

E39, Susort, Tysvær, ombygging, vei, veg, reguleringsplan, detaljplan, støytiltak, Multiconsult, statens vegvesen

2/2

Vei etter ombygging | Foto: Multiconsult

E39 Susort i Tysvær

Prosjektere ombygging av veien med ny avkjøring til Kårstø

Utarbeiding av reguleringsplan og detaljplan 2009-2010. Engasjerte fagområder: veg, landskap, areal og støy.

Utarbeiding av byggeplan og konkurransegrunnlag 2011-2012. Engasjerte fagområder: veg, landskap, konstruksjon, geo og støy.

Oppfølging i byggefasen 2013-2014.

Beregning av vegtrafikkstøy og dimensjonering av støytiltak. Tiltak på boligfasade og skjerm ved uteplass.

Løsning av oppdraget

Støy: På bakgrunn av utendørs støyberegninger ble støyutsatte boliger identifisert. Det ble dimensjonert støytiltak på boligfasade og støyskjerm på uteplass.

Våre tjenester

  • Utendørs støyberegning
  • Innendørs støyberegning
  • Prosjektering av veianlegg
  • Geoteknisk vurdering ifm. sprengingsarbeider
  • Geoteknisk vurdering ifm. veiutvidelse under eksisterende bru
  • Prosjektering av støttemur betong
  • Landskapsarbeider