Samferdsel og infrastruktur, E39 Eiganestunnelen,Rv. 13 Ryfast., støyskjerming landskap, Stavanger,Gamlingen, Hundvåg nord, Buøy , Solbakk,Multiconsult, Statens vegvesen, undersjøisk tunnel, dagsoner

1/3

Dagsone Schancheholen | Fotomontasje: Statens vegvesen

Samferdsel og infrastruktur, E39 Eiganestunnelen,Rv. 13 Ryfast., støyskjerming landskap, Stavanger,Gamlingen, Hundvåg nord, Buøy , Solbakk,Multiconsult, Statens vegvesen, undersjøisk tunnel, dagsoner

2/3

Eiganes nord | Fotomontasje: Statens vegvesen

Samferdsel og infrastruktur, E39 Eiganestunnelen,Rv. 13 Ryfast., støyskjerming landskap, Stavanger,Gamlingen, Hundvåg nord, Buøy , Solbakk,Multiconsult, Statens vegvesen, undersjøisk tunnel, dagsoner

3/3

Oversikt Ryfast og Eiganestunnelen | Illustrasjon: Statens vegvesen

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast

Innleie til prosjektorganisasjonen

Prosjektet består av to delprosjekt; E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast.

E39 Eiganestunnelen består av ca. 5 km ny 4-felts veg, hvorav mesteparten i tunnel. Her inngår dagsoner med tilhørende konstruksjoner ved Schancheholen, Madlaveien og Eiganes nord.

Rv.13 Ryfast består av ca. 20 km ny 4-felts veg, hvorav mesteparten er undersjøisk tunnel. Ryfylketunnelen blir verdens lengste undersjøiske tunnel. Dagsoner med tilhørende konstruksjoner ved Gamlingen, Hundvåg nord, Buøy og Solbakk inngår også i prosjektet.

Løsning av oppdraget

For hvert av fagene konstruksjon, elektro, støy og landskap, er våre oppgaver:

  • Å være byggherrens representant overfor prosjekterende konsulent.
  • Bistå byggherren til oppfølging av konsulentens prosjekteringsarbeid.
  • Utføre overordnet kontroll og delta i avklaringer og møter for å sikre økonomiske, praktiske og teknisk gode løsninger som er iht. Statens vegvesens håndbøker/forskrifter og gjeldende standarder.

Våre tjenester

  • Innleie Konstruksjon
  • Innleie Elektro
  • Innleie Støy
  • Innleie Landskap