Anvisning av sikring | Foto: T. Wedervang

E39 Økslandstunnelen

Ingeniørgeologisk oppfølging

Statens vegvesen utbedrer to parseller av E39 gjennom Gaular kommune i Sogn & Fjordane. Mellom Drægebø og Grytås skal ca. 5 km veg i dagen og den 760 m lange Økslandstunnelen erstatte en smal og rasfarlig veg med dårlig bæreevne. Litt lengre nord, mellom Birkeland og Sande nord, skal veien legges utenom Sande sentrum i en ca. 3 km lang parsell. Prosjektet inkluderer også ny bru over elven Gaula ved Sandefossen.

Løsning av oppdraget

2 av Multiconsults ingeniørgeologer har vært stasjonert på anlegget i den ca. 5 måneder lange driveperioden som en del av byggherrens team av kontrollingeniører. I tillegg til oppfølging av selve tunnelen, har oppdraget også omfattet vurdering av behov for bergsikring i en høy skjæring annet sted i utbyggingsområdet.

Våre tjenester

  • Kartlegging på stuff
  • Anvisning av bergteknisk sikring i tunnel
  • Sikring av bergskjæring
  • Dokumentasjon/»As built»