Oppgradering, byfjordtunnelen, mastrafjordtunnelen, sikkerhet, nødstrøm, nødlys, video, multiconsult

Byfjordtunnelen | Foto: Jon Torgeirsson, Multiconsult

E39 Byfjord- og Mastrafjordtunnelen

Oppgradering av sikkerhetsutrustning i tunnelene
 • Nye kabler (ca 130 000 meter)
 • 17 nye PLS
 • Nødstrømsanlegg for alle tekniske bygg og sikkerhetsinstallasjoner.
 • Nytt kommunikasjons- og styresystem, bl.a. mot Vegtrafikksentralen (Vts)
 • Videokameraer (100 stk), hendelsesdetektert
 • Evakueringslys
 • Fordobling av nødstasjoner (hver 125 meter mot før 250 meter)
 • Nødlys
 • Utfordrende trafikkavvikling med nattarbeid og kolonnekjøring

Våre tjenester

 • Prosjektering av utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Byggeledelse