Samferdsel og infrastruktur, Røyrdalen, Giljajuvet, Fureli, oppgradering, nødstasjon, ledelys, Multiconsult

Giljajuvet tunnel | Foto: Tor Lomeland, Multiconsult

Oppgradering av tre tunneler

Tunneler: Røyrdalen, Giljajuvet og Fureli

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for sikkerhetsutrustning for Røyrdalen, Giljajuvet og Furelitunnelene.

Røyrdalen og Giljajuvet har fått ny belysning, nødstasjoner og ledelys.

Furelitunnel har fått nødstasjoner og ledelys.

Våre tjenester

  • Kontroll av tekniske anlegg
  • Gjennomgang/kontroll av FDV