1/2

Rundkjøring Torsnes | Foto: Kari Sveva Dowsett, Multiconsult

2/2

Jondalstunnelen fra sør | Foto: Bernt Noodt, Multiconsult

Fv. 107 Jondalstunnelen

Austrepollen – Torsnes

Jondalstunnelen vil gi et nytt vegsamband fra Jondal mot Kvinnherad i sør, og videre via Folgefonntunnelen østover mot Odda og E134 Haukelivegen.

Prosjektet består av 10,6 km tunnel (T8,5) og ca 2,7 km veg i dagen, samt utbedring av 3,9 km eksisterende veg i dagen og 600 m eksisterende tunnel. Prosjektet omfatter 3 bruer, 1 rundkjøring, kryss og avkjørsler, omfattende murkonstruksjoner og 2 store massedeponi.

Løsning av oppdraget

 • Utarbeiding av reguleringsplan for Statens vegvesen
 • Totalentreprise sammen med entreprenør Kruse Smith
 • Utarbeiding av arbeidsgrunnlag for entreprenør
 • Fortløpende justering av planer i løpet av anleggsperioden

Våre tjenester

 • Reguleringsplan
 • Vegprosjektering
 • Tunnelprosjektering
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • VA-prosjektering
 • Prosjektering av bruer og murer inkl. geoteknisk kompetanse
 • Anleggsoppfølging