1/2

Tunnelløp mot sør til venstre på bilde er undersøkt | Foto: Wikipedia

2/2

Fosskollentunnelen | Foto: Multiconsult

E18 Fosskollentunnelen, Lier

Tilstandsanalyse av betongvelvingen

Som en del av Statens vegvesen sine vedlikeholds rutiner ble Multiconsult engasjert på rammeavtale, for å gjennomføre en tilstandsvurdering av Fosskollentunnelen i Lier kommune i Buskerud.

Bakgrunnen for oppdraget var usikkerhet knyttet til om betonghvelvingen har fått svekkelser som følge av betongskader.

Tunnelen er bygget i 1972. Tunnelmunninger består av plasstøpte portaler, resten er oppført med betonghvelving som består av prefabrikerte elementer.

Løsning av oppdraget

Vi har gjennomført visuell inspeksjon samt uttak av betongprøver for kloridanalyser.

Det er målt karbonatiseringsdybder samt armeringsoverdekning for å sjekke levetid og eventuell eskalering av skadebilde.

Det er gjennomført kontrollberegninger av hvelvets kapasitet for en statisk punktlast. En grov vurdering av hvelvets kapasitet for nedfall av steinblokk fra fjellhvelvet.

Våre tjenester

  • Befaringer
  • Tilstandsanalyse med rapport
  • Kontrollberegninger
  • Analyse av betongprøver