Samferdsel og Infrastruktur, Målvikhammertunnellen, Fv 76, Rassikring, Multiconsult

1/3

Rasutsatt strekning langs Fv 76 | Foto: Frank Mosling, SVV

2/3

Påhuggsområdet ved Borkamo| Foto: Frank Mosling, SVV

Samferdsel og Infrastruktur, Målvikhammertunnellen, Fv 76, Rassikring, Multiconsult

3/3

Påhuggsområdet ved Målvikhammeren | Foto: Frank Mosling, SVV

Fv. 76 Målvikhammertunnelen

2650 m rassikringstunnel

Ingeniørgeologi: Forundersøkelser og prosjektering av 2650 m rassikringstunnel.Multiconsult representerte byggherre som ansvarlig geolog med oppfølging av arbeidene i byggeperioden i tillegg til portalplanlegging som sikring mot steinsprang ved tunnelmunningene. Utarbeidelse av sluttrapport.

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og kartlegging av kvikkleiresone ved Borkamoen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult ble i 2010 engasjert av Statens vegvesen for å gjennomføre ingeniørgeologisk kartlegging for konkurransegrunnlag for Målvikhammertunnelen.

Oppdraget fortsatte med prosjektering og oppfølging av tunnelarbeidene i byggeperioden.

Våre tjenester

  • Ingeniørgeologisk rapport for konkurransegrunnlag
  • Prosjektering
  • Ansvarlig geolog med opplæring av kontrollingeniører i byggeperiode
  • Sluttrapport