fv 540, rv 57. Isdal, Alverflaten, vegprosjektering, 3D visualisering, byggeplan, anleggsoppfølging, statens vegvesen, multiconsult

1/2

Bilde av nesten ferdig fv. 540 mot rv. 57 | Foto: Vidar Nottveit, Multiconsult

2/2

Bilde av nesten ferdig Fv 540 mot rv. 57 | Foto: Vidar Nottveit, Multiconsult

Fv 540 Isdal – Alverflaten

Byggetrinn 1

Etablere ny Fv 540 fra Rv 57 til Alverflaten, Etablere ny rundkjøring i krysset mellom Fv 540 og Rv 57.

Etablere nytt overvannssystem, omlegging av elv. Etablere ny belysning for både Fv 540 og Rv 57.

Løsning av oppdraget

 • Alle fag har deltatt på befaringer
 • Tverrfaglige internmøte
 • Koordinering mellom de ulike fagene har vært utført både ved hjelp av 2D-tegninger og 3D-modell.
 • Konkurransegrunnlag ble utarbeidet parallelt med byggeplanen.
 • Anleggsoppfølging og deltakelse på byggemøter i byggefasen.
 • Fortløpende revisjon av tegninger og data.

Våre tjenester

 • Vegprosjektering
 • Landskapsplaner
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • Prosjektering vannledning
 • 3D-visualisering
 • Belysning
 • Konkurransegrunnlag
 • Anleggsoppfølging