1/2

Oversiktsbilde Knarvik | Foto: Lindås kommune

2/2

Kryssområde Knarvik | Foto: Lindås kommune

E39/Fv57 Knarvik – Isdalstø

Reguleringsplan med KU og ROS-analyse

1350 m 2-løps tunnel fra Knarvik til Isdalstø. Målet med prosjektet er å legge vegen i tunnel under bebyggelsen for å redusere trafikken på dagens Fv57 og gjennom Isdalstø sentrum. 2-planskrysset i Knarvik erstatter dagens rundkjøring.

Dette gir økt kapasitet og mer trafikksikker kryssløsning. Krysset er tilrettelagt for ny 4-felts bru over Hagelsundet og 2-løps tunnel under Knarvik sentrum i tillegg til 4-felts gate gjennom Knarvik sentrum.

Løsning av oppdraget

Reguleringsplaforslaget ble utarbeidet i tett samarbeid med Lindås kommune og Statens vegvesen Vegprosjekteringen ble utført i tett samarbeid med Statens vegvesen.

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Vegprosjektering
  • Landskapsplaner
  • Støyvurderinger
  • Kapasitetsberegning
  • Geologiske vurderinger
  • Kollektivterminal