Innglassing av veranda | Foto: Balkong Glass AS

Innglassing av veranda | Foto: Balkong Glass AS

E39 Sandved – Stangeland

Lokale støyskjermingstiltak

Statens vegvesen har bygd om dagens E39 mellom Sandved og Stangeland i Sandnes kommune fra to til firefeltsvei. Dette for å bedre trafikkavviklingen og øke trafikksikkerheten. Byggingen startet i 2008 og vegen sto ferdig i juni 2010.

Multiconsult har hatt i oppdrag å støyberegne alle boliger langs strekningen og prosjektere lokale støytiltak på boliger med fasadetiltak, balansert ventilasjon og lokale støyskjermingstiltak på uteplass.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har prosjektert støyskjermingstiltak på lokal uteplass for ca 70 boliger langs vegstrekningen E39 Sandved – Stangeland. Det var høye støyverdier på mange av uteplassene og det var ikke mulig å skjerme kun med støyskjermer i dette området. I tilegg til støyskjermer i glass og tre ble det planlagt støyskjerming i form av innglassingsløsninger og frittliggende paviljong i hage.

Multiconsult har også stått for fasadetiltak og balansert ventilasjon i området.

Våre tjenester

  • Støyberegne alle boliger langs strekningen
  • Støyrapport
  • Fasadetiltak
  • Balansert ventilasjon
  • Skjerming av lokal uteplass
  • Prosjektering av løsning
  • Beskrivelser