Kidlingsberget, bru, rv 510, solasplitten, E39, Sømmevågen, byggeplan, multiconsult

1/2

Kidlingsberget bru | Foto: Multiconsult

Kidlingsberget, bru, rv 510, solasplitten, E39, Sømmevågen, byggeplan, multiconsult

2/2

Langs E39 på Forus | Fotomontasje: Multiconsult

Rv. 510 Solasplitten

Byggeplan

Rv. 510 Solasplitten omfatter ny vegforbindelse ca 4 km mellom Stavanger Lufthavn (Sømmevågen) og E39 nord på Forus, inklusiv kryssende konstruksjoner samt konstruksjoner i linjen. Konstruksjoner som krysser vegen blir tilrettelagt for fremtidig utvidelse til 2 felt i hver retning.

Løsning av oppdraget

På grunn av mange konstruksjoner, samt stram fremdrift, ble prosjekteringen delt mellom våre regionkontor i Drammen og Stavanger.

Våre tjenester

  • Konstruksjonsteknisk prosjektering av tilsammen 8 bruer, 2 tunnelportaler og en kulvert