E39 Flatøy | Foto: Multiconsult

E39 Flatøy midtdeler

Byggeplan

Prosjektet besto i å prosjektere midtdeler for knappe to km veg på E39 Flatøy. Utgangspunktet for oppdraget var å utvide eksisterende veg, samt omlegging av eksisterende veg og tilpassing til fremtidig 4-feltsveg.

Vegklassen var S5 og med tilpassing til fremtidig tilpassing til S7 veg.

Vegen går stort sett i utmark, men med bebyggelse like i nærheten. Dette genererte mersalg på støy og miljøsanering & riving.

Mot slutten av prosjektet fikk Multiconsult i oppdrag å prosjektere 3 konstruksjoner.

Løsning av oppdraget

Byggeplanarbeidet ble fra starten utført av en tverrfaglig gruppe bestående av vegplanleggere, OV planlegger og landskapsarkitekt.

Alle fag har deltatt på befaringer

Tverrfaglige internmøte ble avholdtjevnlig.

Koordinering mellom de ulike fagene har vert utført både ved hjelp av 2D-tegninger og 3D-modell.

Konkurransegrunnlag ble utarbeidet parallelt med byggeplanen.

Våre tjenester

  • Konkurransegrunnlag og teknisk beskrivelse
  • Arbeidsgrunnlag med tilhørende stikningsdata
  • Støyrapport
  • Miljøsanerings rapport
  • Konstruksjoner