Eikåstunnelen, veg, tunnel, støytiltak, multiconsult

1/2

Kryss Vågsbotn | Illustrasjonfoto: Mette Wormdal, Multiconsult

Eikåstunnelen, veg, tunnel, støytiltak, multiconsult

2/2

Langavatnet | Foto: Mette Wormdal, Multiconsult

E39 Vågsbotn – Hylkje

Eikåstunnelen

Prosjektering av 600 m 2-løps tunnel og 1,1 km veg i dagen. Ny rundkjøring i Vågsbotn med 300 m flyover som filterfelt for nordgående trafikk. 2 fullkanaliserte, signalregulerte T-kryss på Hylkje inkl. 3 broer og en gangkulvert. Prosjektering av 4 tunnelportaler. Lukket overvannssystem til spesielt ømfintlig resipient med rødlistet elvemusling. YM-plan med spesielle krav til gjennomføring og drift.

Utarbeiding av formingsveileder og landskapsforming av hele anlegget. Prosjektering av signalanlegg. Prosjektering av VA-anlegg for Bergen kommune. Utarbeiding av fotomontasjoer/3D-presentasjoner av spesielle områder. Planlegging av støytiltak for dagsonene og trafikkberegninger av kryss. Koordinering av Telenor, BKK og Bergen kommune – VA-etaten.

Løsning av oppdraget

Byggeplanarbeidet ble utført av en tverrfaglig gruppe fra Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og Drammen Konkurransegrunnlag ble utarbeidet av alle fag parallelt med byggeplanens komplette leveranse.

Våre tjenester

 • Vegprosjektering
 • Landskapsplaner
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • Prosjektering av flyover, 3 bruer, 4 tunnelportaler og 1 gangkulvert
 • Teknisk bygg
 • Pumpestasjon
 • Brannvann
 • Støyvurderinger med forslag til tiltak
 • YM-plan
 • Miljøsaneringsplan
 • Fotomontasjer/3D
 • Konkurransegrunnlag
 • Koordinering etater
 • Anleggsoppfølging
 • Reguleringsendring
 • Signalanlegg
 • Kapasitetsberegning
 • VA-prosjektering
 • Grunnundersøkelser