fv.714, Barman, Stråmyra, Dolmsundet, bru, veg, konsekvensutredning, reguleringsplan, multiconsult

Visualisering av ny bru over Dolmsundet | Ill.: Multiconsult

Fv. 714 Barman – Stråmyra

Reguleringsplan og konsekvensutredning inklusiv ny bru over Dolmsundet

Fylkesveg 714 er hovedveg mellom Hitra/Frøya og Trondheim/Orkdal.

Konsekvensutredningen omfatter alle prissatte og ikke prissatte tema iht. H-140 og utreder to alternative veglinjer.

Reguleringsplanen omfatter ny fylkesveg 714 på strekningen Barman–Stråmyra. Hovedelementene i prosjektet er ny veg med lengde ca 2630 m og ny bru over Dolmsundet med lengde ca. 462 m. Den nye traseen gir en innkortet kjørelengde på den aktuelle strekningen på ca 5970 m.

Prosjektet har en konfliktfylt forhistorie i forhold til plassering av ny bru over Dolmsundet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har hatt i oppdrag å lage reguleringsplan og konsekvensutredning for den nye strekningen. Det ble utarbeidet en revisjon av reguleringsplanen i 2011.

Våre tjenester

  • Konsekvensutredning
  • Reguleringsplan og bestemmelser
  • Vegplanlegging
  • Visualisering