By & Samfunn

By & Samfunn

Samfunnet vi lever i endrer seg raskt. Befolkningsvekst, klimaendringer, fortetting, digitalisering og internasjonalisering utfordrer velkjente mønstre for bo- og arbeidsforhold, næring og handel, transport og mobilitet samt samarbeidsrelasjoner internasjonalt. Urbanisme er en av vår tids viktigste globale utfordringer. Dette har Multiconsultkonsernet tatt på alvor.
Multiconsult evaluerer Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 i forbindelse med innføringen av en miljøavgift for tilreisende til…

14-03-2018

Multiconsult og LINK arkitektur på MIPIM i Cannes

Multiconsult og LINK arkitektur ser frem til spennende dager på MIPIM i Cannes. Møt oss på…

08-03-2018

Skal tilrettelegge unik kongsgårds-ruin

Karmøy kommune har engasjert Multiconsult til å utarbeide en plan for tilrettelegging og landskapstilpasning av den…

06-03-2018

Ny kontrakt på Europas lengste bussvei

Statens vegvesen har tildelt Multiconsult kontrakten med utarbeidelse av byggeplan på strekningen FV. 44 Diagonalen i…

23-01-2018

LINK skal bistå med mulighetsstudie på Adamstuen i Oslo

I tøff konkurranse med 26 norske og internasjonale team er LINK arkitektur valgt til å bistå…

27-10-2017

Oppfordrer Bergensbedrifter til å sykle inn støtte til NCF

Multiconsult kombinerer Sykle til jobben-aksjonen med en innsamling for Norges Cycleforbund (NCF). Nå oppfordrer de flere…

28-09-2017

Vi har etablert forretningsområde By & Samfunn for å samle de tverrfaglige kompetansene som trengs til å løse de komplekse oppgavene på tvers av arkitektur, ingeniørfag og samfunnsforståelse.

Byene står i sentrum for disse endringene og har ulike forutsetninger og muligheter for å lykkes med å tilpasse seg de nye endringene. Byene er preget av en mer eller mindre bevist arealpolitikk. I mange byers tilfelle har denne fått utvikle seg gjennom flere hundre år. Transportårer, næring, privatbilen, handel og mange andre faktorer har påvirket hvordan byene ser ut i dag. Men hvordan vil dette påvirke byene i framtiden?

Skal en lykkes med å skape byer som tiltrekker seg attraktive bedrifter, og samtidig gir rammer for bærekraftig vekst, trengs det innsikt i historien og drivkreftene som har skapt og fortsetter å skape byene våre.  Multiconsult har sammen med Link Arkitektur den faglige bredden og nødvendige spisskompetansen til å bistå offentlige og private samfunnsplanleggere som tar beslutninger som vil prege byene i årtier.

Multiconsult har lang erfaring og høy kompetanse innen alle faser av planlegging og utvikling av samfunnet.
Vi er kundens rådgiver og legger grunnlaget for gode planer gjennom grundige analyser og proaktiv prosess-støtte.

Hovedobjektene i det nye forretningsområdet By & Samfunn er:

  • Samfunn: Utredninger på nasjonalt nivå
  • Region: Areal og transportplaner, nærings- og handelsanalyser
  • By og sted: Mulighetsstudier, analyser og transportløsninger for bærekraftig by- og stedsutvikling
  • Eiendom: Strategier for verdiskapning