Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Multiconsult først ut

Hovedkontoret til Multiconsult er som første selskap sertifisert etter de nye miljøfyrtårnkriteriene for arkitekter og rådgivere.…

12-04-2018

Studerer sil i Tana

Multiconsult konsekvensutreder ei skipsleie ved Tanadeltaet. Det viser seg at fisken sil spiller en nøkkelrolle.

10-04-2018

Tallfester verdien av flomdemping

Kraftselskapenes mulighet til å holde igjen vann i magasiner bidrar stort til å hindre flomskader nedstrøms.…

03-04-2018

Først ut i Norge og størst i verden

Ved å bidra til utbyggingen av verdens største rørbaserte system for avfallstransport er Multiconsult med på…

03-04-2018

Skal lede videre utbygging av Den Magiske Fabrikken

Multiconsult skal lede den videre utbyggingen av Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Fabrikken er først, størst…

25-01-2018

Multiconsult i NRK Ut i naturen

Søndag 7. januar starter en ny Ut i naturen-serie på NRK, der Multiconsult-biolog Morten Kraabøl viser…

05-01-2018

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis