3/3

Must Konstruksjon 2021

MUST Konstruksjon

Har du lyst på en sommerjobb der du får muligheten til å utfordre deg på spennende konstruksjonsfaglige oppgaver i et av landets ledende miljøer innen konstruksjonsteknikk?

Must Konstruksjon er en unik mulighet for deg som ønsker å lære mer om konstruksjonsfaget gjennom å utfordre deg på praktiske og reelle oppgaver. I Multiconsult har vi et av landets ledende fagmiljøer innen konstruksjonsteknikk, og du vil gjennom sommerprogrammet få muligheten til å jobbe tett på våre dyktige fagfolk.

Gjennom deltakelse i Must Konstruksjon vil du få god innsikt i våre oppdrag, vårt gode arbeidsmiljø og de spennende og utfordrende arbeidsoppgavene vi daglig står overfor. Du vil få muligheten til å utvikle din kompetanse og tilegne deg erfaring som gjør deg til en attraktiv kandidat i arbeidsmarkedet. Gjennom sommeren vil du også få muligheten til å bli kjent med andre studenter gjennom en rekke felles sosiale aktiviteter.

Hva får du jobbe med i Must Konstruksjon?

I Must Konstruksjon grupperes deltagerne i ulike team, hvor hvert team får jobbe med komplekse problemstillinger tilknyttet ett eller flere av våre prosjekter. Prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med veileder og relevante fagavdelinger i Multiconsult. Oppdragsporteføljen inkluderer blant andre nytt Rikshospital, Ocean Space Center, Ny Vannforsyning Oslo, Nytt Vikingtidsmuseum og Fornebubanen. Vi har nylig avsluttet Tønsberg sykehus, hvor vi ble tildelt buildingSMARTs internationals pris for å ta i bruk en digital modell av bygningene i driftsfasen. Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika, der flere av våre ansatte har bidratt, har også mottatt en rekke priser.

Som sommerstudent i Must Konstruksjon vil du gjennom sommeren få flere spennende oppgaver og utfordringer. Typiske arbeidsoppgaver kan være å bestemme bæresystem, beregne lastsituasjon, vurdere dimensjoner på konstruktive elementer og/eller vurdere global stabilitet samt deformasjoner. Andre mulige oppgaver kan for eksempel være å utføre FEM analyser av spesifikke problemer. Her kan det dreie seg om utforming av komplekse knutepunkter, evaluering av spenningskonsentrasjoner og utmattingsproblematikk, skader ved støt/dropped-object, eller bestemmelse av optimalt armeringsbehov i avanserte betongkonstruksjoner.

Hvilke studenter er det vi ser etter?

Til sommerprogrammet Must Konstruksjon ser vi etter deg som er 3. og 4. års student innen konstruksjonsteknikk (for eksempel bygg, marin eller maskin).

Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden skal kunne realisere prestisjefylte prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen. Derfor er det viktig for oss at du er nysgjerrig, engasjert og sulten på faglige utfordringer.

Sist, men ikke minst; i Multiconsult lever vi av kundene våre, derfor verdsetter vi også gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Har du lyst på bransjens mest spennende sommerjobb innen konstruksjonsteknikk? Stillingene utlyses 26. september her.