Must Konstruksjon 2022

Jacob Olsson Løkhaug | Fagområde: Konstruksjon | Kontor: Oslo

Møtet med Multiconsult

Mitt første møte med Multiconsult var intervju for sommerjobb. Allerede i forkant av dette hadde jeg et inntrykk av at det kunne være min fremtidige arbeidsplass. De ansatte tok meg godt imot og bidro til å «ta brodden» av situasjonen i seg selv. Jeg vil anbefale andre å dra på bedriftspresentasjoner eller andre arrangementer og slå av en prat med Multiconsult.

Sommerjobb 2022

I MUST Konstruksjon var vi inndelt i grupper og fikk hvert vårt prosjekt. Oppgavene var direkte knyttet til reelle prosjekter, og jeg var overrasket over hvor interessante samtlige av prosjektene var. Personlig jobbet jeg sammen med min kollega Stian Edvardsen med et forprosjekt i tidlig fase, på mange måter var det et mulighetsstudium av forskjellige bæresystemer for et spesifikt bygg med store spenn og laster.

Oppgaven vår omfattet å finne laster og system basert på modell laget av arkitekt, og deretter designe forskjellige system til å løse oppgaven. Ettersom det var svært mange mulige løsninger, var det utfordrende å finne et optimalisert design. Vi benyttet muligheten til å lage en parametrisk modell som produserte fagverk, denne modellen hadde muligheten til å variere på parametre som styrte designet. Ved bruk av optimaliseringsprogramvare kunne vi la modellen selv designe fagverk basert på hvilke ønsker vi hadde for det ferdige designet.

Generelt var vi fri til å ta vår oppgave i den retningen som vi mente var hensiktsmessig, vi hadde også god oppfølging av både veilederne og fadderen i MUST Konstruksjon. I tillegg var samtlige i avdelingen veldig imøtekommende og gjerne glad for å hjelpe til når vi hadde spørsmål. Det var et veldig fint arbeidsmiljø på kontoret som gjorde at jeg fort følte meg hjemme. Etter sommeren sitter jeg igjen med et veldig godt inntrykk av Multiconsult, i tillegg til rollen som rådgivende ingeniør.

Veien videre

I skrivende stund sitter jeg i Italia etter en av de første dagene på et universitet her, for nå er jeg på utveksling her frem til neste semester. Jeg gleder meg veldig til å ferdigstille masteren etter utveksling, og enda mer til å begynne i fast stilling hos Multiconsult etter den er levert!

Med vennlig hilsen

Jacob Olsson Løkhaug
• Studerer master i Konstruksjonsteknikk ved OsloMet
• Uteksamineres vår 2023