1/3

Sommerstudenter 2022 foran prosjektet Galleri Oslo

2/3

Deichman Bjørvika | Foto: Thomas Haugersveen

3/3

Hurtigrutemuseet

MUST Build

Har du lyst til å jobbe med et av de mest spennende og ambisiøse byggeprosjektene i Oslo? Must Build er på jakt etter de beste studentene - som sammen skal løse reelle og tverrfaglige utfordringer!

Must Build er en unik mulighet for deg som ønsker å bygge din kompetanse, utfordre dine samarbeidsevner og etablere et nettverk på tvers av fagmiljøer.

Gjennom sommerprogrammet vil du som student få muligheten til å bruke eksisterende kunnskap og tilegne deg nye ferdigheter i et tverrfaglig og fremtidsrettet byggeprosjekt. Ved hjelp av den nyeste teknologien vi har tilgjengelig, vil sommerstudentene få styre et helt oppdrag for en reell kunde, og sammen finne de beste løsningene.

Teamet i Must Build har en tverrfaglig sammensetning og vil bestå av studenter med bakgrunn innen prosjektledelse, digitalisering, arkitektur, byggeteknikk, elektro, energi, miljø og VVS. Dette er en unik mulighet til å tilegne seg verdifull erfaring fra samarbeid i tverrfaglige team, en kompetanse som er høyt etterspurt blant arbeidsgivere.

Teamet vil få tett oppfølging fra dyktige mentorer i våre fagmiljøer, samt ha direkte dialog med kunde. Gjennom sommeren vil du også få muligheten til å bli kjent med andre studenter gjennom en rekke felles sosiale aktiviteter.

Hva får du jobbe med i Must Build?

Sommeren 2022 har studentene i Must Build løst en reell problemstilling for vår kunde, Galleri Oslo Utvikling. Midt i Oslo sentrum legges det nå planer om å revitalisere et helt område rundt Oslo S og Grønland, med hensikt å åpne opp byen og bygge et moderne byrom. Du kan lese mer om prosjektet her.

Se hva årets sommerstudenter har å si om Galleri Oslo prosjektet her.

Hvilke studenter er det vi ser etter?

Vi er på jakt etter deg som har høye ambisjoner!

Must Build rekrutterer ikke fra spesifikke linjer, men så lenge du har fagkombinasjonen, interessen og egenskapene vi ser etter oppfordrer vi deg til å søke.

Felles for alle stillingene er at man vil få faglige relevante arbeidsoppgaver basert på sin bakgrunn, som vil være nyttig videre i arbeidslivet. Oppgavene vil innebære tradisjonell prosjektering, men man vil også utfordres til bruk av digitale verktøy både i arbeid og samhandling.

Tar du utfordringen? Stillingene er tilgjengelige fra 26. september til 17. oktober her. 

Dette gjorde MUST Build i 2022: