1/8

Must Fornybar Energi 2019

2/8

Must Energi Vannkraft 2017

3/8

Must Energi Vannkraft 2015

4/8

Must Energi Vindkraft 2015

5/8

Must Energi Vannkraft 2014

6/8

Must Energi Vannkraft 2014

7/8

Must Energi Vindkraft 2014

8/8

Must Energi 2013

Sommerprogram

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting.

Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring.  Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med.

De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Fornybar Energi, Must Konstruksjon, Must Arktisk, Must Samferdsel, og Must Build.

Det er kanskje disse spesialutviklede prosjektene vi er mest stolte av.

Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren.

I tillegg til de nevnte sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke andre spennende og utfordrende sommerprogrammer med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2019 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.

Multiconsults sommerprogrammer og sommerjobber utlyses som ledige stillinger