Must Build 2020

Sommeren 2020 ble studentene kastet inn i et komplett forprosjekt for Statsbygg, med Gaustaleen 30 som case. Studentene selv måtte utforme og prosjektere bygget med så lavt klimautslipp som mulig, samtidig som deres løsninger skulle oppfylle brukernes krav. Studentteamet var samlokalisert på vårt hovedkontor på Skøyen i Oslo, men hadde også mulighet til å jobbe hjemmefra. Studentteamet leverte over forventning og håndterte utfordringer knyttet til COVID-19 på en utmerket måte. Nedenfor kan du lese litt om studentene innen hvert fagfelt!

Rådgivende ingeniør, byggeteknikk

Jeg heter Fredrik Hole Flaa, er 25 år gammel og kommer fra Birkeland i Agder. Jeg studerer Civil Engineering ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København. Sommeren 2020 jobbet jeg som rådgivende ingeniør innen byggeteknikk (RIB) på sommerprogrammet Must Build hos Multiconsult. 

Sommerjobben i Must Build var svært spennende og lærerik. Vi jobbet sammen i et team bestående av studenter med ulike studiebakgrunn, dette var både utfordrende og lærerikt og ga et godt innblikk i hverdagen som rådgivende ingeniør. Sammen leverte vi et forprosjekt til et nytt bygg ved Gaustadalleen 30. Vi var ansvarlige for våre fagfelt, men fikk veldig god støtte fra de ansatte på seksjonene som var alltid tilgjengelige til å hjelpe oss. Gjennom sommeren jobbet jeg med beregninger av bæresystemer bestående av ulike materialer for å optimalisere i forhold til miljø og krav gitt i oppdraget. 

I oppdraget ble det gitt spesifikke ønsker om en større utkrager som jeg hadde ansvar for å gjøre mulig i henhold til valgt bæresystem. Jeg hadde også ansvar for modellering av bæresystem i Revit.  Sammen med resten av gruppen jobbet jeg også med mulighetene for BREEAM Sertifisering av nybygget.

 Sommeren hos Multiconsult var veldig lærerik og sosial. Vil helt klart anbefale sommerprogrammet Must Build til andre studenter!

Rådgivende ingeniør, elektro

Mitt navn er Trude Byre, studerer Energi og Miljø ved NTNU i Trondheim, 24 år og kommer fra Stavanger. Sommeren 2020 fikk jeg muligheten til å jobbe som rådgivende ingeniør elektro (RIE) i Must Build. På mitt studie ble jeg ble tidlig introdusert for Multiconsult og deres ettertraktede posisjon i markedet. Samtidig har jeg vært litt skeptisk til rollen som rådgivende ingeniør, mest sannsynlig fordi jeg har vært uviten om hva det innebar. Dermed var det en veldig fin mulighet å få erfare rollen sommeren 2020!

Vi var syv studenter med ulik faglig bakgrunn som sammen skulle komme med et forslag til et nytt bærekraftig bygg som skulle erstatte et eksisterende bygg i Oslo. Med andre ord et veldig reelt prosjekt! Nybygget skulle etterstrebe en høy BREEAM-sertifisering. Som rådgivende ingeniør elektro fikk jeg blant annet ansvar for å gjøre effekt- og energiberegninger, samt studere smarte og innovative energibesparende løsninger. Med min studiespesialisering innenfor elkraft var byggebransjen ny for meg. 

Alt i alt ble det en utfordrende, lærerik og utrolig spennende sommer! 

Sommeren hos Multiconsult var vel gjennomført der det også ble arrangert presentasjonskurs og motivasjonsforedrag. I tillegg til det faglige la Multiconsult opp til et godt sosialt miljø der sommerstudentene kunne delta. 

Rådgivende ingeniør, energi og bygningsfysikk

Multiconsult er et attraktivt firma, og at jeg i sommer fikk muligheten til å selv oppleve arbeidshverdagen hos Multiconsult var lærerikt og utfordrende. Jeg var nær ved å ikke søke på Must Build 2020 da jeg tenkte at det er altfor mange søkere, og dermed vanskelig å komme gjennom nåløyet. At jeg da ble en av de heldige var desto mer overraskende og gøy, og jeg oppfordrer alle til å søke! 

Mitt navn er Tonje Trulsrud og jeg har en bachelor som byggingeniør fra University of Colorado, hvor jeg også hadde skistipend i fire år. Nå tar jeg en master ved NTNU i bærekraftig arkitektur. I sommer jobbet jeg innenfor spesialfag ved Energi og Bygningsfysikk hos Multiconsult. Jeg var én av syv studenter som jobbet sammen på sommerprosjektet Must Build. Statsbygg ga oss i oppgave å utforme et nytt universitetsbygg i Gaustadalléen 30. Vi hadde alle ulike roller på prosjektet, og jobbet sammen i et tverrfaglig team for å skape et bærekraftig og BREEAM sertifisert passivhus. Det var et sterkt fokus på å redusere energiforbruket til bygget, samt å redusere klimagassutslippene relatert til materialbruk i bygget. 

Must Build er et unikt sommerprogram for studenter der man får muligheten til å jobbe tverrfaglig, og det at vi fikk et oppdrag for Statsbygg gjorde at oppgaven føltes reell og viktig. Vi hadde et grunnlag fra byggherre som vi gikk ut fra, og videre satte Multiconsult krav til at vi skulle jobbe mot BREEAM poeng. Fem uker gikk altfor fort, og jeg lærte utrolig mye på de ukene hos Multiconsult. 

Rådgivende ingeniør, VVS

Da jeg startet min sommerjobb hos Multiconsult hadde jeg akkurat fullført fjerdeåret av en master i VVS-teknikk ved en fransk ingeniørskole kalt l’institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. Da jeg ikke studerer i Norge har det ikke vært så mange plattformer hvor man kan høre om arbeidsmuligheter i Norge. Da jeg begynte å søke på nett, tok det ikke lang tid før interessen for Multiconsult ble stor. Ikke bare fordi at norske studenter har kåret Multiconsult til den mest attraktive arbeidstakeren i bransjen, men også fordi om man ser på oppdragene de har vært en del av, ser man at de er en stor aktør som får være med på de kuleste prosjektene i Norge. 

Mitt navn er Maria Myrvoll Knudsen og som VVS-konsulenten på oppdraget var mitt ansvar å se på varmeløsninger, ventilasjon og sanitær. Vi fikk frie tøyler på prosjektet, som betydde at vi kunne fokusere på det vi syntes var mest interessant. Den største føringen på prosjektet var at dette skulle være et fremtidsrettet bygg med stor fokus på bærekraft. 

Noe av det kuleste med å jobbe i Must Build er at man får oppleve en konsulenthverdag. Når du jobber på et oppdrag er du en del av et team, hvor du er avhengig av informasjon fra andre og de er avhengig av deg. Det er regelmessige møter, korte tidsfrister og ting som endres i siste liten. Du må ta valg, og kunne forsvare det du holder på med. For å få et helhetlig resultat må man velge løsninger som fungerer godt sammen, ikke bare presterer godt isolert sett. 

Noe av det jeg sitter igjen med etter sommeren i Multiconsult er en forståelse av hvor viktig det er å jobbe godt sammen og hvor viktig det er med god og effektiv kommunikasjon. Sommeren min hos Multiconsult var en kjempespennende og utfordrende erfaring, og jeg vil anbefale alle som har en interesse for bransjen å søke på neste års prosjekt! 

Prosjektleder

Mitt navn er Lise Sørland og jeg går nå siste året på Bygg- og miljøteknikk på NTNU. I sommer jobbet jeg som prosjektleder for Must Build. Vår oppgave var å gjennomføre et forprosjekt for et nytt UiObygg for Statsbygg. Som prosjektleder hadde jeg sammen med Cornelia ansvar for å styre den tverrfaglige prosjektgruppen bestående av 5 andre studenter som fungerte som RIB, RIE, RIV, RIBfy og digital samhandligsleder. Våre oppgaver var å organisere prosjektet for effektiv gjennomføring ved å sette klare mål, lage fremdriftsplan, koordinere gruppen, holde oversikt over ressursbruk og fremdrift og rapportere til oppdragsgiver.  

Noe av det jeg likte best med denne sommerjobben var at hverdagen var veldig variert. Vi hadde mye møter med gruppen for å ta avklaringer og følge opp status. Vi hadde også workshops og en befaring på den aktuelle tomten. I tillegg syntes jeg det var veldig gøy å jobbe så tett med andre studenter, noe som også bidro til en veldig god trivsel på jobb! 

Jeg vil absolutt anbefale alle å søke en sommerjobb i Must Build! Det er et helt unikt program der man lærer veldig mye og har det veldig gøy på jobb!

Prosjektleder

Mitt navn er Cornelia Reme-Ness, og jeg går nå i 5. klasse ved Produktutvikling og produksjon ved NTNU. Min masterspesialisering er prosjektledelse. I sommer fikk jeg jobbet med nettopp dette, som prosjektleder for Must Build 2020. 

Som prosjektledere hadde vi det overordnede ansvaret for å planlegge og sikre en god gjennomføring av prosjektet. På de 5 ukene vi hadde til rådighet skulle vi levere et fiktivt forprosjekt for Gaustadalléen 30, med Statsbygg som kunde og UiO som bruker. Vi skulle også levere en mulighetsstudie for et digitalt bærekraftsverktøy til bruk internt i Multiconsult. I løpet av prosjektet jobbet vi med definering av scope, målsetting, identifisering av risikoer og tiltak, ansvarsfordeling og grensesnitt, fremdriftsrapportering, kvalitetssikring, og mye mer! 

For meg, med maskin-bakgrunn, ble det en utrolig bratt læringskurve i byggebransjen. Det var også gull verdt å kunne sitte midt i Store Oppdrag – et kompetansesenter for ledelse og styring av Multiconsults største og mest komplekse prosjekter. Jeg anbefaler alle med litt interesse for prosjektledelse å søke prosjektleder i Must Build 2021! 

Digital samhandlingsleder

Mitt navn er Håkon Kirkesæther Bruun og som digital samhandlingsleder har jeg vært ansvarlig for å planlegge og oppfølge utviklingen av den digitale leveransen for MUST Build i form av en BIM modell. I dette sommerprosjekt var vi et lite team av studenter som arbeidet tverrfaglig og tett sammen, helt fra konseptutvikling til ferdigstilling av prosjekt. 

Da rammene rundt leveransen var ganske åpne, stod vi for det meste fritt til å ta egne beslutninger fra start til slutt. Dette opplevde jeg som helt unikt for en sommerjobb, og gjorde sommeren både spennende og krevende. Med bakgrunn i konstruksjonsteknikk fra Bygg- og miljøteknikk på NTNU, var det mye nytt å sette seg inn i både i form av prosjektkoordinering, programvare og metoder som jeg ikke tidligere har hatt erfaring med. 

Med MUST Build gir Multiconsult deg en unik mulighet for både faglig og teknisk utvikling, og ikke minst en dypere forståelse for hvordan tverrfaglige prosjekter faktisk blir gjennomført enn det man noen gang kunne fått på skolebenken.