MUST Samferdsel

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe som rådgivende ingeniør i et av landets ledende fagmiljøer innen samferdsel? Søk sommerprogrammet Must Samferdsel – nå!

En sommerjobb i Must Samferdsel er en unik mulighet for deg som ønsker å bygge din kompetanse, utfordre dine samarbeidsevner og etablere et nettverk på tvers av fagmiljøer!

Gjennom sommerprogrammet vil du som student få muligheten til å bruke eksisterende kunnskap, samt tilegne deg nye ferdigheter i et tverrfaglig og fremtidsrettet samferdselsprosjekt. I tett samarbeid med studenter fra andre fagfelt vil du gjennom sommeren få være med å løse et komplekst og reelt prosjekt. Dere vil få tilgang til den nyeste teknologien vi har tilgjengelig, og oppfølging fra dyktige mentorer i våre fagmiljøer.

Det vil gjennom sommeren bli arrangert mye sosialt, både internt i teamet, med seksjonene og med andre sommerstudenter. På den måten vil du også bli godt kjent med ansatte innen ditt fagfelt i Multiconsult.

Hva får du jobbe med i Must Samferdsel?

Over sommeren vil du jobbe med et tverrfaglig prosjekt som omhandler fagene veg, bane, trafikk, landskap, arealplan og utredning og vann og avløp. Dere vil på tvers av fagene diskutere, vurdere og gjennom godt samarbeid finne gode løsninger for å gjennomføre et typisk samferdselsprosjekt. Dette er en unik mulighet for å tilegne seg god erfaring med prosjektarbeid på tvers av ulike fagfelt, noe som er veldig relevant for arbeidslivet videre.

Hvilke studenter er det vi ser etter?

Vi ønsker deg som kan samarbeide godt i et team, tar initiativ, er sosial, positiv og kunnskapssøkende. Samferdselsmiljøet er godt representert i de fleste av Multiconsult sine mange kontorer, men sommerprogrammet Must Samferdsel gjennomføres i Oslo.

Sommerjobber for 2025 utlyses høst 2024 her.