Must Samferdsel 2022

Møte med Multiconsult

I sommer deltok jeg i Multiconsult sitt sommerprogram MUST Samferdsel. Jeg og én til jobbet med veg, mens resten av gruppa har bestått av én fra hvert av fagområdene: Arealplan, LARK, VA, Bane, Trafikk, Prosjektledelse og Digital samhandling. Altså har vi vært en gruppe på 9 stykker, og sammen har jobbet med Hoff Torg på Skøyen i sommer. Vi har utført et mulighetsstudie for Bymiljøetaten (BYM) for å finne knutepunktets mest gunstige løsning.

Målet har vært å skape et trygt og inviterende torg for gående, samt trygge og effektive trafikkløsninger. Vi startet med idémyldring, skissering og diskusjon, for så å utarbeide grove alternativer som ble presentert for Bymiljøetaten. Gruppen fikk kjenne på hvordan det er å jobbe som ingeniør med tverrfaglig samarbeid, samt hvor spennende og utfordrende det kan være å utarbeide en løsning gunstig for alle!

Etter skissefasen var det på tide å prosjektere valgt alternativ. Alle måtte ta hensyn til hverandres fagområder, og heldigvis for oss satt vi sammen i et åpent kontorlandskap. Vi fikk oppleve viktigheten rundt god kommunikasjon og tålmodighet, samtidig som det ble økt respekt for hverandres fag og arbeid. I tillegg har vi fått prøvd oss på digital tegning, modellering, simulering og mer!

I løpet av denne sommeren har vi jobbet mye selvstendig, men som studenter har vi også hatt behov for en del støtte og hjelp. Heldigvis fikk vi mulighet til å sitte med våre egne seksjoner en dag i uken, i tillegg til at vi har hatt fagfaddere som har fulgt opp. Gruppens samhold har også fått godt av MUST sine ukentlige sosiale aktiviteter og arrangementer, der vi også har fått møte andre studenter som har hatt sommerjobb i Multiconsult.

Veien videre

Denne sommeren har jeg endelig fått en smakebit av arbeidslivet, og sett hva jeg kan forvente. Sommerjobben har vært en utrolig lærerik opplevelse, og de spennende arbeidsoppgavene har overbevist meg om at dette er det jeg vil jobbe med. I tillegg er jeg imponert over hvor sosialt det har vært, og hvor mye det har påvirket min trivsel. Dette er absolutt en sommerjobb som kan anbefales. 

Hilsen Susanna Hals, deltager i sommerprogrammet MUST Samferdsel 2022 innenfor vei-faget.