Must Samferdsel 2019

Inès A. P. Blomvågnes | Fagområde: Bygg- og miljøteknikk; Bane | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Jeg ble først kjent med Multiconsult på stand på Bygg- og Miljødagen i Trondheim, og siden på flere bedriftspresentasjoner. Der ble det presentert hvilke prosjekter de jobbet med og viste frem hva arbeidsdagen kan innebære etter endt studie. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av bedriften, og meldte meg til slutt på rekrutteringskveld for samferdsel i 2018. Der la de opp til både speedintervjuer og sosialt samvær, og jeg fikk se hvor viktig det er å kombinere faglig utfordrende arbeidsoppgaver med et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er tross alt veldig viktig å kunne trives på jobb. 

Sommeren 2019

I sommer fikk jeg delta på et tverrfaglig prosjekt med MUST Samferdsel. Vi var fem stykker; én på VA, trafikk, veg, landskap og meg på bane. Det var et samarbeidsprosjekt med Bymiljøetaten i Oslo hvor vi skulle utføre et mulighetsstudie for Slemdalskrysset i Oslo, med fokus på å utarbeide gode, trygge løsninger for gående og syklende.  

Vi hadde jevnlige møter med kunden (Bymiljøetaten), skisserte ulike løsninger på papir og fikk også muligheten til å prosjektere en valgt løsning i ulike programvarer. Vi fikk i grunn jobbe som «ekte» ingeniører, og det var utrolig motiverende og givende!   

Læringskurven har vært bratt, og utfordringene mange, men vi lærte mye om hvordan sette grenser og planlegge for å få ting til å gå opp. Siden alle i teamet hadde ulikt fagansvar ble vi nødt til å sette oss ned og sørge for at alle fagfelt hadde en løsning som passet for seg. For eksempel måtte vi passe på at VA-rørene ikke plutselig krasjet med veg eller bane, eller at en ny vegutforming ikke bare skulle ha god trafikkavvikling for biler, men også tilfredsstille krav til gående og syklende. 

Når jeg trengte hjelp til noe var det alltid noen å spørre, og vi fikk god oppfølging av både faddere og andre medarbeidere. Det var et veldig godt sosialt miljø, og ukedagene var fylt opp av aktiviteter og arrangementer. Alt i alt ble vi tatt godt vare på! 

Veien videre

I sommer har jeg lært mye om hvordan det er å være ferdigutdannet, og har blitt kjent med mange hyggelige mennesker. Multiconsult har bidratt med gode, spennende arbeidsoppgaver og har hatt tett oppfølging både faglig og sosialt, noe som har gjort dette til en herlig sommerjobb som jeg vil anbefale på det sterkeste.