1/2

Foto: Thomas Haugersveen

En lærerik sommerjobb

Ingeniørstudentene kårer oss år etter år til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere, og vi vil gjerne vise deg hvorfor! Sommerjobben i Multiconsult er en unik mulighet til å bli bedre kjent med Multiconsult som arbeidsgiver, og hverdagen som rådgivende ingeniør.

 


MUST sommerprogram

I tillegg til ordinære sommerjobbene gjennomfører vi fire eksklusive sommerprogrammer. Sommerprogrammene skiller seg fra våre ordinære sommerjobber ved at deltakerne blir nøye utvalgt til å fylle ulike roller i et prosjektteam.

Prosjektteamet jobber med et spesifikt og reelt prosjekt gjennom sommeren, under veiledning fra dyktige mentorer. Sammensetningen av teamet baserer seg på fagdisipliner og personlige egenskaper som anses nødvendig for å løse oppgaven. Alle våre sommerprogrammer gjennomføres i Oslo.

Les mer om de ulike sommerprogrammene her.

*Vi gjør oppmerksom på at sommerprogrammene ikke har egne stillingsutlysninger, men at man i søknaden vil få mulighet til å velge om man ønsker å bli vurdert til et av våre sommerprogrammer.