Must Konstruksjon 2021

Elias Kiær | Fagområde: Konstruksjon | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Som byggstudent skjønner man tidlig at Multiconsult er i det øvre sjiktet innenfor rådgivning og prosjektering. Dette, kombinert med inntrykket av et sosialt arbeidsmiljø, var hovedgrunnen til at jeg søkte MUST Konstruksjon.

Sommerjobb 2021

Vi var totalt 6 studenter under MUST Konstruksjon, hvor vi jobbet parvis med separate prosjekter. Nanna Frogner og jeg jobbet sammen med å detaljprosjektere en platebru i betong med lengde på 67 meter.  Dette betydde modellering av bruen i analyseverktøy, bestemme lastpåføringen og analysere resultatet, hvor alt skulle settes sammen til en beregningsrapport. Ettersom bruen skulle bygges var dette en realistisk oppgave, som igjen ga realistiske inntrykk. Det at sommeren reflekterte hvordan det er å jobbe som nyansatt rådgiver, satt jeg personlig stor pris på. Samtidig var det motiverende å se hvordan den grunnleggende mekanikken fortsatt brukes gjennom håndberegninger på komplekse problemer.

Selv om vi var få på kontoret var arbeidsmiljøet veldig bra med lave skuldre og gode toner. Veiledere og andre ansatte var alltid klare for spørsmål eller bare for å slå av en prat over en kaffe. Dette ga tett oppfølging i arbeidshverdagen og et generelt høyt kaffeinntak.

Veien videre

Det kan være vanskelig å få et ordentlig inntrykk av en bedrift uten personlige erfaringer, da de fleste bedrifter bruker ord som bærekraft, sosialt miljø, faglig dyktighet og tverrfaglighet til å fronte seg selv. Jeg har nå opplevd at ordene som Multiconsult bruker, er reelle og noe som blir utøvet gjennom hele selskapet. Med økt motivasjon skal jeg fortsette på studiene og kan avslutningsvis sterkt anbefale å søke MUST.

Vennlig hilsen,

Elias Kiær

  • Bygg og Miljøteknikk med fordypning innenfor Konstruksjonsteknikk ved NTNU Trondheim.
  • Uteksamineres vår 2023.