Must Konstruksjon 2019

Mikael Rosendahl | Fagområde: Konstruksjon | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Mitt første møte med Multiconsult var på Bygg- og miljødagen ved Gløshaugen, og da jeg gikk i tredjeklasse valgte jeg å søke på Must Konstruksjon. Etter en spennende og lærerik sommer i Multiconsult i 2018, var valget lett da jeg fikk tilbud om enda en sommer i Must Konstruksjon.

Sommerjobb 2019

Sommeren 2019 fikk jeg være med i arbeidet rundt å lage en digital modell av oljeplattformen Gullfaks C. Min oppgave var å identifisere D-regioner i konstruksjonen og deretter gjøre kapasitetskontroll på enkelte av disse ved bruk av fagverksmodeller. Denne beregningsmetoden brukte jeg også den første sommeren min i Multiconsult, så jeg fikk dermed mulighet til å utvide min kunnskap rundt dette. Jeg fikk kontorplass rett ved siden av de andre som jobbet på prosjektet så veien til hjelp og veiledning var alltid kort. I tillegg er alle veldig hjelpsomme og hyggelige, så dersom jeg hadde spørsmål var det alltid lett å få svar.

Jeg føler at jeg sitter igjen med et stort utbytte fra enda en sommer i Must Konstruksjon. Faglig sett har det vært veldig lærerikt å få jobbe i en prosjekteringsgruppe på et reelt prosjekt og det er en fin erfaring å ha med seg inn i det kommende arbeidslivet. I tillegg har det vært gøy å få testet teorien fra studiet på et slikt prosjekt. I løpet av sommeren har det også vært interessante foredrag og sosiale arrangementer som vi studentene fikk være med å påvirke.

Veien videre

Nå er jeg ferdig med enda en sommer i Must Konstruksjon og skal begynne på siste året av masteren ved NTNU. Etter det er ferdig gleder jeg med veldig til å komme tilbake til Multiconsult. Jeg anbefaler alle å søke sommerjobb hos Multiconsult!

Mvh.

Mikael Rosendahl

  • Studerer til master i Bygg og Miljøteknikk ved NTNU
  • Uteksamineres vår 2020