Sommerstudentene i Stavanger i 2023.

MUST Collab

Har du lyst til å jobbe med et av de mest spennende og ambisiøse prosjektene i Rogaland og Agder? Must Collab er på jakt etter de beste studentene - som sammen skal løse reelle og tverrfaglige utfordringer!

Must Collab er en unik mulighet for deg som ønsker å bygge din kompetanse, utfordre dine samarbeidsevner og etablere et nettverk på tvers av fagmiljøer.

Gjennom sommerprogrammet vil du som student få muligheten til å bruke eksisterende kunnskap og tilegne deg nye ferdigheter i et tverrfaglig og fremtidsrettet prosjekt. Ved hjelp av den nyeste teknologien vi har tilgjengelig, vil sommerstudentene få styre et helt oppdrag for en reell kunde, og sammen finne de beste løsningene.

Teamet vil få tett oppfølging fra dyktige mentorer i våre fagmiljøer, samt ha direkte dialog med kunde. Det vil gjennom sommeren bli arrangert mye sosialt, både internt i teamet, med seksjonene og med andre sommerstudenter. På den måten vil du også bli godt kjent med ansatte innen ditt fagfelt i Multiconsult.

Hva får du jobbe med i Must Collab?

Gjennom sommeren vil du jobbe med et tverrfaglig prosjekt som inkluderer mange av våre fag, som for eksempel veg, bane, landskap, arealplan vann og avløp etc. Du vil få mulighet til å lære mer om metodikk og digitale verktøy for samhandling på tvers av fag. Dette er en unik mulighet for å tilegne seg god erfaring med prosjektarbeid på tvers av ulike fagfelt, noe som er veldig relevant for arbeidslivet videre.

I løpet av sommeren 2023 har studentene jobbet med utforming av stasjonsområde til autonome busser JIBI i en eksisterende tunnel i Stavanger. Hver enkelt student bidro med sin fagdisiplin som de er kjent med fra studier, inn mot et felles produkt. Resultatet ble en mulighetsstudie for stasjonsområdet til JIBI, som besvarte mange av de tekniske utfordringene ved det aktuelle caset. Løsningene var utformet med høy grad av fleksibilitet gjennom f.eks. modularisering og elementer, som kunne inspirere til joy in use – som eksempel på hvordan BREEAM Infrastructure ble brukt som designdriver.

Hvilke studenter er det vi ser etter?

Vi ønsker deg som kan samarbeide godt i et team, tar initiativ, er sosial, positiv og kunnskapssøkende.

Felles for alle stillingene er at man vil få faglige relevante arbeidsoppgaver basert på sin bakgrunn, som vil være nyttig videre i arbeidslivet. Oppgavene vil innebære tradisjonell prosjektering, men man vil også utfordres til bruk av digitale verktøy både i arbeid og samhandling.

Sommerjobber for 2025 utlyses høst 2024 her.