Must Konstruksjon 2020

Hilde Iden Nedland | Fagområde: Konstruksjon | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult:

Første møte med Multiconsult var på BM-dagen på NTNU, første året på studie. Jeg har siden hatt et godt inntrykk av Multiconsult, og etterhvert som jeg ble bedre kjent med bedriften appellerte både det faglige og sosiale miljøet til meg. I 2020 bestemte jeg meg derfor for å søke MUST Konstruksjon.

Sommerjobb 2020:

Jeg fikk i oppgave, sammen med en annen sommerstudent, å optimalisere et fundament for vindturbiner på land. Vi fikk da blant annet prøvd oss på å kjøre FE-analyser i ANSYS APDL og foreta kapasitetskontroller. Jeg har tatt i bruk og utfordret kunnskapen fra skolebenken og har prøvd meg på ting jeg aldri har gjort før, som f.eks. å kjøre ikke-lineære elementanalyser.

Terskelen for å spørre om hjelp har vært lav, og både veileder og andre på kontoret satt av tid til å svare på det man måtte lure på. Dette gjorde at jeg kjente på et godt og trygt arbeidsmiljø, som for meg er viktig.

Jeg har virkelig fått utfordret meg faglig i sommerjobben. Det har vært spennende og gøy å være en del av Must-programmet, og det sosiale miljøet blant både sommerstudentene og ellers på jobb har vært veldig bra – noe som bidro til god trivsel på jobb! Jeg vil sterkt anbefale å søke Must Konstruksjon.

Veien videre:

Før jeg søkte sommerjobb hadde jeg mine forventninger til Multiconsult.  Sommeren har vært lærerik og spennende, og jeg vil si at forventningene ble mer enn innfridd. Til høsten 2021 begynner jeg til og med i fast jobb i Multiconsult, og gleder meg veldig.

Mvh.

Hilde Iden Nedland

  • Studerer til master i Bygg og Miljøteknikk ved NTNU
  • Uteksamineres vår 2021