Realiserer nytt Munch-museum

KulturPlan Bjørvika, hvor Multiconsult er med, har igjen startet opp arbeidet med forprosjekt for nytt Munch-museum i Bjørvika.

18. september 2013

Arbeidet med forprosjektet startet opp 3. september. KulturPlan Bjørvika (KPB) er et arbeidsfellesskap bestående av Multiconsult, Hjellnes Consult og Brekke & Strand Akustikk. I tillegg er ressurser innleid fra BollingerGrohmann + Florian Kosche (konstruksjonsteknikk) og Civitas (logistikk). Prosjektet ble pakket ned i januar 2012 som følge av politisk uenighet i Oslo bystyre.

– Nå er vi i gang med å videreføre forprosjektet for Oslo kommune ved KiB – Kulturbyggene i Bjørvika, der arbeidet varer frem til mars 2014. Forprosjektet skal danne grunnlag for finansieringsbeslutning, med mål om snarlig realisering av Norges mest profilerte museumsbygg, sier Nils E. Forsén, dr.ing. i Multiconsult.

Prosjekteringen gjennomføres med samlokalisering i Skøyen Atrium. Deltakerne sitter sammen med teamet som detaljprosjekterer Nye Deichmanske hovedbibliotek. Forsén er prosjektkoordinator og har ansvaret for å lede den tekniske prosjekteringen internt i gruppen. Kontraktsansvarlig for Munch-museet i KPB er Ingjerd Aaraas, som også er daglig leder i Brekke & Strand akustikk. Prosjektleder for KiB er ÅF Advansia.

Kunstens krav medfører tekniske utfordringer

Byggegrunnen etableres delvis ved oppfylling i sjø som innebærer byggetekniske utfordringer. Prosjektet har også en rekke tekniske utfordringer knyttet til klimakontroll og belysning, for å ivareta kunstens krav. Oslo Kommune har samtidig høye miljøambisjoner, og det er stilt krav om passivhusstandard i et hus med store fasadearealer i glass. Dette utgjør forflytningssonen for publikum og blir kalt den dynamiske sonen. Kunsten vil leve et trygt liv i husets såkalte statiske sone, med vegger og dekker i betong.