Hydrogeologi

Hydrogeologisk kompetanse er en av nøkkelkomponentene til vellykkede geotekniske- og georelaterte prosjekter. Multiconsolt har kompetansen til å støtte våre kunder med en bred portfolio…

06-02-2019

Satellittbasert setnings- og deformasjonsanalyser

Multiconsult har kompetanse innen fjernmåling (InSAR) av setninger og deformasjoner med radarsatellitter.

22-11-2018

Byindeksen

Multiconsult har utarbeidet en byindeks for å synliggjøre hvor fremtidsrettet norske bykommuner er. Hensikten er å sette søkelyset på hva som skaper en fremtidsrettet…

05-11-2018

MUST Konstruksjon 2019

Must Konstruksjon 2019 er en spennende mulighet for deg som ønsker en sommerjobb hvor du får brukt din kompetanse i en virksomhet som utgjør…

29-10-2018

MUST Samferdsel 2019

Sommeren 2019 tilbyr Multiconsult et utfordrende sommerprosjekt for deg med høy fagkompetanse, som også liker å jobbe i tverrfaglige team for å løse utfordrende…

MUST Build 2019

Sommeren 2019 tilbyr Multiconsult et utfordrende sommerprosjekt for deg med høy fagkompetanse, som også liker å jobbe i tverrfaglige team for å løse utfordrende…

19-10-2018

MUST Arktisk 2019

Sommeren 2019 tilbyr Multiconsult et attraktivt sommerprogram for studenter som er nysgjerrige på planlegging av bygninger og infrastruktur i kaldt klima og ingeniørfag for…

Materialteknologi

Multiconsult har hatt kompetanse på materialteknologi helt siden 1935, og har i dag eget godkjent laboratorium med tyngde innen geo- og betongfagene. Vi gjør…

12-07-2018

Myndighetskontakt

Byggesøknad – Ansvarlig søker

13-06-2018

Geoteknikk

Multiconsult er Norges største miljø innen geoteknisk prosjektering og rådgivning. Med kompetente geoteknikere lokalisert på samtlige regionskontorer, besitter vi unik kunnskap og kompetanse om…

06-02-2018