Kart som viser hevingKart som viser heving og setning av Oslo sentrum fra 2014–2017. Data fra ESAs radarsatellitt Sentinel-1, InSAR Norge

Satellittbasert setnings- og deformasjonsanalyser

Multiconsult har kompetanse innen fjernmåling (InSAR) av setninger og deformasjoner med radarsatellitter.

Overvåking av overflatebevegelser med radarsatellitter gir økt forståelse av inngrep og prosesser, samt oversikt og beslutningsstøtte.

Reduserte kostnader og bedre avgjørelser kan oppnås både før, underveis og etter gjennomføring av prosjekter ved å benytte InSAR-data sammen med viten om for eksempel naturfare, geoteknikk, grunnforhold, infrastruktur, dam, bane og bygg.

InSAR kan også anvendes for målrettet bruk av andre teknikker. F.eks. kan poretrykksmålinger, rystelsesmålinger og landmåling brukes mer effektivt i kritiske områder.

InSAR er en aktiv teknikk som måler overflatebevegelser

  • for store områder uavhengig av skydekke og lysforhold
  • jevnlig med høy regularitet
  • med millimeter presisjon i radarens sikteretning

Referanser

  • Bane NOR, InterCity
  • Statkraft, Akersvassdammen
  • Statkraft, Devoll – Albania
  • Statkraft, Ulla Førre dam
  • Statkraft, Mysevatn dam