Must Arktisk

MUST Arktisk 2019

Sommeren 2019 tilbyr Multiconsult et attraktivt sommerprogram for studenter som er nysgjerrige på planlegging av bygninger og infrastruktur i kaldt klima og ingeniørfag for arktiske forhold.

I Must Arktisk 2019 skal deltagerne ta del i og arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til våre oppdrag. Multiconsult har et av de ledende fagmiljøene innen planlegging og design av bygninger og infrastruktur i kaldt klima. Vi har også et av de mest fremtredende miljøene på arktisk marin teknologi.

Multiconsult har en betydelig oppdragsportefølje i Nord-Norge og på Svalbard. Våre oppdragsgivere favner også internasjonale selskaper som jobber med utvikling av infrastruktur i forbindelse med olje- og gassfelt i arktiske områder.

Hver student får en veileder og skal samarbeide tett med våre fagmiljøer. I løpet av sommeren legges det også opp til befaring til et eller flere av våre oppdrag.

Vi søker etter 3. og 4. års studenter innen følgende fagområder:

VA – konstruksjonsteknikk
Elektroteknikk
VVS-/energiteknikk
Geoteknikk
Bergteknikk
Miljøgeologi
Marin hydrodynamikk
Marin konstruksjonsteknikk
Oseanografi
Meteorologi
Stålkonstruksjoner
Rør- og prosessteknikk

Deltakelse i sommerprogrammet lønnes som øvrige sommerjobber i Multiconsult og alle utgifter i forbindelse med feltreiser vil bli dekket.

Neste års mest spennende sommerjobb?