1/2

Frølager | Svalbrad

Must Arktisk

MUST Arktisk

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle prosjekter.

Multiconsult tilbyr et svært attraktivt sommerprosjekt for studenter som er nysgjerrige på arktisk teknologi og planlegging av bygninger og infrastruktur i kaldt klima.

I Must Arktisk får studentene benyttet sine kunnskaper i relevant praksis og oppleve et eller flere av våre prosjekter.

Multiconsult har et av de ledende fagmiljøene innen planlegging og design av bygninger og infrastruktur i kaldt klima. Vi har også et av de mest fremtredende miljøene på arktisk marin teknologi. Multiconsult har en betydelig oppdragsportefølje i Nord-Norge og på Svalbard. Våre oppdragsgivere favner også internasjonale selskaper som jobber med utvikling av infrastruktur i forbindelse med olje- og gassfelt i arktiske områder.

Hver student får en veileder og skal samarbeide tett med våre fagmiljøer. I løpet av sommeren legges det også opp til befaring til et eller flere av våre prosjekter.

Studentene som deltar på Must Arktisk 2020 er 3. og 4. års studenter innen fagområdene: geoteknikk, ingeniørgeologi, konstruksjonsteknikk, vegplanlegging,  marin hydrodynamikk, marine konstruksjoner (betongdimensjonering), oseanografi,  elektroteknikk, VVS samt prosess (rør- og stålkonstruksjoner). Deltagelse i sommerprosjektet lønnes som andre sommerjobber i Multiconsult og alle utgifter i forbindelse med feltreise vil bli dekket.

Bransjens mest spennende sommerjobb?

Stillingsutlysning for Must Arktisk publiseres som ledig stilling innen 15. oktober 2019.